unDOGmatik

Van-e a kutyáknak „aha-élményük”?

2017. szeptember 12. - unDOGmatik

írta Zazie Todd, Phd

Boldoggá teszi-e a sikeres problémamegoldás a kutyákat?

dog-eureka-feeling.jpgEgy Ragen McGowan és társai által végzett kutatás (Svédország, University of Agricultural Sciences) azt vizsgálja, vajon a kutyák azért élvezik problémamegoldás élményét, mert megszerezhetik a jutalmat, vagy önmagában a jutalom teszi boldoggá őket.

Szokatlan módon az ötlet egy szarvasmarhákkal kapcsolatos vizsgálatból származik, ami azt mutatta ki, hogy azok az állatok, akik egy feladat teljesítéséért kaptak jutalmat jobban örültek, mint akik csak úgy jutalmat kaptak. McGowanék kutatása eléggé hasonló, csak kutyákra szabva.

Az eredmények azt mutatják, hogy amikor a kutyák megoldanak egy problémát és azért jutalmat kapnak, akkor jobban csóválják a farkukat és nagyobb lelkesedéssel akarják újra végrehajtani a feladatot, mint ha feladat nélkül kapnak jutalmat. A kutatás azt is megmutatta, hogy az étel az elsősorban előnyben részesített jutalom a másik kutyával töltött idővel és az ismert embertől kapott simogatással szemben.

Hat pár beagle vett részt a kísérletben (összesen 12 kutya). A kutyák mindegyike az idő felében a kísérleti csoportban, a másik felében pedig kontroll csoportban volt. 

A kutatás során hat darab, különböző felszerelést alkalmaztak. Ha a kutya megfelelő módon használta az eszközt, egy hang jelezte, hogy a feladat helyesen lett végrehajtva. A felszerelések között volt egy kutyazongora amelyen meg kellett nyomni egy billentyűt, hogy megszólaljon, egy műanyag doboz, amit le kellett húzni egy kötélről, így zajosan a padlóra esett és egy kar, ami megszólaltatott egy csengőt.

A kísérlet előtt minden kutyának megtanították háromféle eszköz használatát, míg a kiválasztott párjaikkal másik háromét. A párosított eszközök jelen voltak a tréningek alatt, de a kutyák nem kaptak jutalmat akkor sem, ha próbálkoztak velük.

Amikor maga a kísérlet zajlott szintén minden eszköz-pár ott volt, de új helyzetben.

Az kísérleti helyszínt felosztották egy kezdőterületre, ahol megtalálható volt valamelyik eszköz, és egy kifutóra, ahova egy kapun keresztül lehetett kijutni, itt találhatták meg a kutyák a jutalmat is. Egy kísérletvezető elrejtőzött valahol, készen arra, hogy kinyissa a kaput a megfelelő pillanatban,  egy segítő pedig a kezdőterülethez vezette a kutyát, aztán hátat fordított és nem foglalkozott a történésekkel. Amikor a kísérletben résztvevő kutya teljesítette a feladatot amit tanítottak neki, a kapu kinyílt, így a kutya eljuthatott a kifutón keresztül a jutalomig.

Amikor a kutya a kontroll csoportban volt, nem számított, mit csinál az eszközzel,  a kapu egy bizonyos idő után mindenképpen kinyílt, mégpedig akkor amikor a kutyapáros másik fele megoldotta a rejtvényt, tehát mindegyik kutya pontosan ugyanannyi időt töltött a kezdőterületen, mint párja. Ezen kívül a párok pontosan ugyanazt a jutalmat kapták. Más szóval az egyetlen különbség a körülmények között az volt, hogy az eszközök használata miatt kinyílik a kapu vagy sem.

A kísérleti csoportban levő kutyák lelkesen mentek be a kezdőterületre, rendszerint a segítő előtt. A kutatók azonban észrevették, hogy míg a kontroll fázisban levő kutyák kezdetben – az első két vagy három teszt alatt – alig várták, hogy bemehessenek a szobába, nem sokkal később már vonakodtak belépni. A teszt végére ezek a kutyák csak a kutyavezető kérlelésére voltak hajlandók bemenni kezdőterületre.

Más jelek is azt mutatták, hogy a kontroll csoportban levő kutyák kevésbé boldogok, mint azok, akik épp a kísérleti csoportba tartoztak. Kevésbé voltak például aktívak a kezdőterületen. Néha megharapták vagy megrágták a felszerelést, ami egyáltalán nem volt jellemző a kísérleti csoportra. Amikor a kapu kinyílt, gyorsabban mentek a kifutóba és hagyták el a kezdőterületet, mint a kísérleti fázisban levő kutyák. Az átlagos pulzusszámban azonban nem volt különbség.

A farokcsóválás is jellemzőbb volt a kísérleti fázisban levő kutyák esetében, ami szintén arra utal, hogy jobban érezték magukat.

Amikor a jutalom étel volt, vagy másik kutyával tölthető idő, a kontroll csoportban levő kutyák gyorsabban akarták elhagyni a kezdőterületet. Ha a jutalom simogatás volt, nem volt különbség a kísérleti és a kontroll csoport között,  de mind a kísérleti, mind a kontroll fázisban levő kutyák aktívabbak voltak amikor étel jutalom volt várható, ami azt mutatja, hogy ezt részesítették előnyben. Ez egybevág azzal, ami a korábbi kutatások alapján kiderült, azaz, hogy a kutyák előnyben részesítik az ételt a simogatással szemben (Okamoto és társai 2009; Fukuzawa és Hayashi 2013Feuerbacher és Wynne 2012), aki megvizsgált kézzel nevelt farkasokat is).

Amikor a kutyák a kontroll fázisban voltak, kaptak ugyan jutalmat, de nem tudtak a környezetükön változtatni. A kontroll hiányának észlelése stresszt jelent az ember számára, szóval lehetséges, hogy a kutyák számára is. Valójában a tanulmány végére néhány kutya sikeresen használta azokat az eszközöket, amiknek a használatát nem tanulta, annak ellenére, hogy természetesen ennek nem volt hatása a kapura.

Ezzel szemben a kísérleti szakaszban a kutyák képesek voltak megoldani a problémát és kinyitni a kaput. Nem vagyok benne biztos, hogy vajon a problémamegoldás, a tény, hogy irányítani tudják a környezetüket vagy ezek kombinációja tette-e boldoggá a kutyákat.

A kutatók szerint a kísérleti szakaszban levő állatok nem csak a jutalom miatt voltak izgatottak, hanem amiatt is, mikor rájöttek, hogy ők maguk képesek irányítani a jutalomhoz való hozzáférést. Az eredmények alátámasztják azt a gondolatot, hogy a feladatok megoldása, döntések hozása és kognitív képességek fejlesztése fontos tényező az állatok érzelmi életében és végső soron a jólétükben is.

Mivel a viselkedési különbségek a kezdőterületen voltak tapasztalhatók, ezért azzal függenek össze, hogy kutyák megtanulják a kaput kinyitni az eszközök segítségével. A tudósok ezt hívják „aha-élménynek”, vagy „heuréka-pillanatnak”.

Milyen lehetőségeket adsz a kutyádnak, hogy problémát oldhasson meg és döntést hozzon a mindennapi életben?

Forrás: http://www.companionanimalpsychology.com/2014/06/do-dogs-get-eureka-feeling.html

Google+